برادران دنگ

برادران دنگ-پوکر

بیوگرافی هک و دی دنگ؛ برادران پوکرباز ویتنامی

هک دنگ هک دنگ (Hac Dang) پوکرباز ویتنامی آمریکایی متولد 1984 است. او در ویرجینیای شمالی متولد شد. پوکر...