بوریس جانسون

شرط بندی روی سیاست

ضرایب در شرط بندی روی برگزیت چگونه است؟

بیست و سوم ژوئن 2016، در تصمیمی که برای بسیاری شوکه‌کننده بود، مردم بریتانیا رای به خروج از اتحادیه...