دادستان کشور

دادستان تهران

دادستان کل ایران: شرطبندی حتی در فضای مجازی هم حرام است

محمد جعفری، دادستان کل ایران، با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرده که هرگونه شرط‌‌بندی آنلاین جرم است و هم کسانی...