دست دادن

دست خوب در بازی حکم

آموزش بازی حکم

حکم (انگلیسی: Hokm) نام بازی‌ای با ورق‌های بازی (52 تایی) متکی بر شانس و مهارت است. محبوب‌ترین گونهٔ این بازی نوع چهارنفره...