سرمایه گذاری در ترکیه

پویان مختاری شرکت مشاوره سرمایه گذاری در ترکیه تاسیس کرد

پویان مختاری با انتشار چندین استوری و پست در اینستاگرام، خبر از تاسیس شرکتی در زمینه مشاوره و سرمایه...