سریال فرندز

جوی تریبیانی-استریپ پوکر

پوکر لختی یا استریپ پوکر چیست و چگونه بازی می‌شود؟

پوکر جایگاهی بسیار رفیع در کشورهای غربی دارد. شیوه لختی این بازی برای مهمانی‌های مستانه بسیار توصیه می‌شود.