سری های جهانی پوکر

استیو زولوتوف کیست؟

استیو زولوتوف پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...