لرد ساندویچ

لرد ساندویچ

چطور قمار موجب اختراع ساندویچ شد؟

جان مونتاگو جان مونتگو کنت چهارم خاندان ساندویچ، در نوامبر 1718 به دنیا آمد و تا سال 1792 عمر...