هانسی فلیک

توماس مولر-بایرن مونیخ

راهنمای پیش بینی بایرن مونیخ (فصل 20-2019)

بایرن مونیخ کنونی، بهتر و جذاب‌تر از تیم ابتدای فصل بازی می‌کند اما هنوز دو رقیب گردن کلفت برای...