پیشنهاد شرطبندی

پاشا بت

پاشا بت (PashaBet) سایت شرط بندی ایرانی

در ادامه به معرفی یکی دیگر از سایت های شرطبندی ایرانی خواهیم پرداخت. سایت پاشا بت هم مانند سایت...

شرط روز

پیشنهاد شرط بندی روز (یازدهم شهریور 1398)؛ بوندسلیگای ۲

چیزی به عنوان پیش بینی دقیق فوتبال وجود ندارد اما درصد زیادی از پیشنهادات ما، برنده شده اند. در پست های...