هومن

دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ لس آنجلس کلیپرز – دنور ناگتس (بازی پنجم)

دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ لس آنجلس کلیپرز – دنور ناگتس (بازی سوم)

پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ میلواکی باکس – میامی هیت (بازی چهارم)

لس آنجلس لیکرز و هیوستون راکتس

پیش بینی بسکتبال NBA؛ لس آنجلس لیکرز – هیوستون راکتس (بازی دوم)

بازی زیپلین (انفجار وان ایکس بت)

بازی انفجار وان ایکس بت

تورنتو رپترز و بوستون سلتیکس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ بوستون سلتیکس – تورنتو رپترز (بازی دوم)

لس آنجلس لیکرز - دنور ناگتس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز (بازی دوم)

هیوستون راکتس و لس آنجلس لیکرز

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ هیوستون راکتس – لس آنجلس لیکرز (بازی اول)

میلواکی باکس - میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ میامی هیت – میلواکی باکس (بازی سوم)

تورنتو رپترز - بوستون سلتیکس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ بوستون سلتیکس – تورنتو رپترز (بازی سوم)