تاریخ:آوریل 14, 2021

آموزش پیش بینی

آموزش نحوه شرکت و موفقیت در پیش بینی رویدادهای سیاسی، فوتبال، پیش بینی والیبال، پیش بینی بسکتبال و رشته‌های ورزشی دیگر …

مفاهیم بنیادی پوکر: سهم شانس فولد (Fold Equity) چیست؟

اصل پارتو در شرط بندی ورزشی چیست و چطور باید پیاده کرد؟

استراتژی میدلینگ (Middling) در شرط بندی چیست؟

استراتژی داچینگ (Dutching) در شرط بندی چیست؟

بررسی نقش ضریب، برتری و واریانس در مدیریت سرمایه

سیستم شرط بندی یا استراتژی فیبوناچی چیست؟

آنالیز امتیاز میزبانی در ورزشگاه خانگی

شناخت و مدیریت ریسک نابودی در شرط بندی

تاثیر جایگزینی «من» با «اگر» چیست؟ عدم قطعیت در شرط بندی

قماربازان حرفه ای چند وقت به چند وقت کسب درآمد می کنند؟