تاریخ:ژانویه 25, 2021

آموزش

در این بخش مطالب آموزشی با موضوع شرط بندی و پیش بینی را ارائه می‌دهیم.

اصل پارتو در شرط بندی ورزشی چیست و چطور باید پیاده کرد؟

استراتژی میدلینگ (Middling) در شرط بندی چیست؟

استراتژی داچینگ (Dutching) در شرط بندی چیست؟

بررسی نقش ضریب، برتری و واریانس در مدیریت سرمایه

سیستم شرط بندی یا استراتژی فیبوناچی چیست؟

آنالیز امتیاز میزبانی در ورزشگاه خانگی

شناخت و مدیریت ریسک نابودی در شرط بندی

تاثیر جایگزینی «من» با «اگر» چیست؟ عدم قطعیت در شرط بندی

بازی خرشانس

بازی خرشانس (couriers weeper)

قماربازان حرفه ای چند وقت به چند وقت کسب درآمد می کنند؟