تاریخ:ژوئن 9, 2023

سایت شوربت

معرفی سایت‌های ارائه دهنده شوربت؛ سایت‌های شوربت سعی می‌کنند با قراردادن ضرایب شرط‌بندی از سایت‌های مختلف، امکان مقایسه آنها را برای کاربر فرآهم کنند. یکی از مهمترین کاربردهای سایت‌های شوربت، پیدا کردن اختلاف در ضرایب است به نحوی که بتوان از اختلاف آنها برای شرط‌بندی بدون باخت استفاده کرد.