سایت شوربت

اگر با استراتژی شرط بندی شوربت آشنا هستید، در این صفحه می‌توانید ابزارها و سایت‌های لازم برای پیاده سازی این نوع شرط‌بندی را پیدا کنید.

معرفی سایت‌های ارائه دهنده شوربت؛ سایت‌های شوربت سعی می‌کنند با قراردادن ضرایب شرط‌بندی از سایت‌های مختلف، امکان مقایسه آنها را برای کاربر فرآهم کنند. یکی از مهمترین کاربردهای سایت‌های شوربت، پیدا کردن اختلاف در ضرایب است به نحوی که بتوان از اختلاف آنها برای شرط‌بندی بدون باخت استفاده کرد.