آمار و تحلیل

در این بخش آما و تحلیل‌های مرتبط با شرط بندی را ارائه می‌دهیم.

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و سوم مرداد 1398)

شرط بندی زنده-live betting

آیا ایده شرط بندی زنده (لایو)، می تواند به نتیجه برسد؟

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و دوم مرداد 1398)

آمار و نتایج زنده

آمار و نتایج زنده فوتبال و سایر ورزش‌ها از کجا می آید؟ نگاهی به پدیده Running Ball

پیشنهاد شرط بندی روز (بیست و یکم مرداد 1398)

پیشنهاد شرط بندی روز (هجدهم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (پانزدهم مرداد 1398)

شرط بندی-بلاک چین

5 سایت برتر شرط بندی روی بلاک چین؛ مشکلات عدم شفافیت و تاخیر در پرداخت حل خواهد شد!

پیشنهاد شرط بندی روز (چهاردهم مرداد 1398)

پیشنهاد شرط بندی روز (سیزدهم مرداد 1398)