آرتا میرحسینی

وانتونز-جوکر-آرتا-کوروش-هلیا-ربکا-سامی

آرتا وانتونز کیست؟

آرتا یک خواننده سبک رپ و از اعضای اصلی گروه وانتونز و گرداننده سایت شرط بندی نگم بت است....