تاریخ:آوریل 14, 2021

آموزش پوکر

واکنش به نتایج یک باره پوکر یا اثر Jack-Four

پنج چالشی که برای بازدهی بیشتر در پوکر مواجه می شوید کدامند؟

بازی نکردن در خستگی

مفاهیم بنیادی پوکر: سهم شانس فولد (Fold Equity) چیست؟

پنج توصیه ساده برای پیشرفت در پوکر

قوانین نانوشته پوکر که باید بدانید

چطور با دانستن چند راز، به قمارباز حرفه ای شوید

یادگیری فعالانه چیست و چرا برای پیشرفت در پوکر ضروری است؟

چرا باید از بازی نرم در پوکر اجتناب کنید؟

چطور با رو شدن کارت بالاتر در فلاپ، با KK یا QQ کنیم؟