بت بیلدر

بت بیلدر (Bet Builder) چیست؟

امکان اینکه روی یک بازی، میکس شرط بندی بسازیم، اخیرا به خیلی از سایت های شرط بندی ایرانی و...