برادر پویان مختاری

پدرام مختاری

پدرام مختاری کیست؟

پدرام مختاری یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی است که به واسطه برادرش پویان مختاری مدیر سایت حضرات به شهرت رسیده...