بروس ویلیس

آلن دینکنسون

بیوگرافی آلن دنکنسون؛ بوکمیکری که قمارباز شد

مقدمه سال 2012، فیلمی به نام Lay the Favorite با بازی بروس ویلیس منتشر شد. ویلیس در این فیلم...