بر زدن در حکم

تقلب در حکم

چطور در بازی حکم تقلب کنیم؟

دو شیوه تقلب در حکم و یک شیوه بازی حرفه‌ای آن را شرح داده‌ایم.