بلچر ریپورت

بلچرریپورت

بلیچر رپورت (Bleacher Report) وارد دنیای شرط بندی شد

یکی از مهم‌ترین نام‌ها در بین رسانه‌های ورزشی نیز این روزها نانِ شرط بندی می‌خورد.