بنی گلیسر

کمک جامعه پوکر به قربانیان آتش سوزی در جنگل های استرالیا

در ماه های اخیر استرالیا با یک فاجعه بزرگ روبرو بوده است: آتش سوزی وسیع در جنگل ها! این...