بهادر عسگر اولادی

اسدالله عسگراولادی

ارتباط فرزند اسدالله عسگراولادی با سایت‌های شرط بندی

اسدالله عسگراولادی از برجسته‌ترین بازرگانان ایرانی، معروف‌ترین صادرکننده خشکبار ایران، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در...