بهترین فیلم سال 2019

اسکار 2020

شرط بندی روی جوایز اسکار؛ چطور می‌توان از نتایج گلدن گلوب، برندگان اسکار را حدس زد؟

شرط بندی روی ایونت‌های بزرگ از آنجا که قابلیت پیش بینی نسبتا مناسبی دارد می‌تواند یکی از جنبه‌های جدیدی...