بوک‌میکر

بوکی (Bookie): تعریف، مفهوم، وظایف، نحوه کسب درآمد و هزینه

بوکی (Bookie): تعریف، مفهوم، وظایف، نحوه کسب درآمد و هزینه

بوکی یا بوک‌میکر فردیست که روند قمار را (معمولا در رویدادهای ورزشی) تسهیل می‌کند. در این مقاله اطلاعات بیشتر...