بوکینگ پوینتز

مایکل اولیور-بوفون

امتیاز کارت زرد و قرمز در شرط بندی (Booking Points)

در بسیاری از سایت های پیش بینی فوتبال، گزینه های شرط بندی کارت زرد و قرمز بر اساس امتیاز...