تاس در بازی کرپس

بازی کرپس

قواعد تاس انداختن در بازی کرپس

به عنوان یک تازه وارد شاید تصور کنید از آن‌جا که بازی کرپس یک بازی شانسی است، یاد گرفتن...