تاشکند

معافیت مالیاتی ارز دیجیتال-ازبکستان

ازبکستان درآمدهای دیجیتال را از مالیات معاف کرد؛ راه‌اندازی استخر ماینینگ و پلتفرم مبادله‌ی ملی

در حالی که در ایران ده‌ها نهاد سال‌هاست بر سر اینکه کدام یک باید برای ارزهای دیجیتال قانون‌گذاری کنند...