تامی کارمایکل

تامی گلن کارمایکل

تامی کارمایکل (Tommy Carmichael)؛ بزرگترین متقلبِ کازینو

تامی گلن کارمایکل (به انگلیسی: Tommy Glenn Carmichael) نزدیک به چهار دهه به تقلب با ماشین های اسلات کازینوهای...