ترفند شرط بندی کارت زرد

مایکل اولیور-بوفون

امتیاز کارت زرد و قرمز در شرط بندی (Booking Points)

در بسیاری از سایت های پیش بینی فوتبال، گزینه های شرط بندی کارت زرد و قرمز بر اساس امتیاز...

ژاکا-کارت زرد

شرط بندی روی کارت زرد

یکی از گزینه های پیش بینی فوتبال که مورد توجه علاقه مندان است، شرط بندی روی کارت زرد است....