تماشای فوتبال

تماشای فوتبال-شرطبندی ورزشی

نتایج تحقیقات؛ قانونی شدن شرط بندی به تماشای بیشتر مسابقات ورزشی می‌انجامد

ورزش‌دوستانی که به شرط بندی علاقه نشان می‌دهند، همینطور بیشتر برای دیدن مسابقات وقت می‌گذارند. تماشاگر بیشتر به شکوفایی...