تونی بلوم

تونی بلوم-برایتون

بیوگرافی تونی بلوم؛ متخصص شرط بندی، مالک برایتون

بیوگرافی آنتونی گرانت بلوم (Anthony Grant Bloom) یا به طور خلاصه تونی بلوم در مارس 1970 در برایتون متولد...