تیزر

شرطبندی تیزر چیست؟

شرط بندی تیزر (ترکیبی) چیست و چگونه از آن بهره ببریم؟ (Teaser Betting)

تیزر یک شرط بندی یک‌جا و بر اساس میانگین امتیازات قابل انتظار است. در این مقاله به کاربردهای این...