تیم دیگو

تیم دیگو-تیپستر شرط بندی

تیم دیگو از بهترین تیپسترهای فوتبال؛ شرط بندیِ روی مساوی

مساوی، معمولا در پیش بینی فوتبال دست کم گرفته می‌شود اما چیزی بین یک سوم تا یک چهارم مسابقات...