تیم راگبی ولز

باخت شرط بندی

بزرگترین باخت‌ها در تاریخ شرط بندی

چطور می‌توان پس از یک شکست بزرگ سرپا ماند؟ افرادی هستند که شکست‌های بزرگ نیز برایشان مشکلی ایجاد نمی‌کند...