تیپستر خارجی

توتال کرنر

سایت تیپستر خارجی؛ توتال کرنر یا Total Corner

استفاده از تیپستر شرط بندی، به یکی از ارکان پیش بینی فوتبال تبدیل شده است. در این نوشته قصد...

تیم دیگو-تیپستر شرط بندی

تیم دیگو از بهترین تیپسترهای فوتبال؛ شرط بندیِ روی مساوی

مساوی، معمولا در پیش بینی فوتبال دست کم گرفته می‌شود اما چیزی بین یک سوم تا یک چهارم مسابقات...

معرفی سایت تیپستر خارجی؛ آد اسلات یا oddslot

پس از معرفی مفهوم تیپستر، شما را با بهترین های آنها آشنا خواهیم کرد. اگر به دنبال تیپستر شرط...