جام جهانی بسکتبال

جام جهانی بسکتبال - تیم ملی بسکتبال آمریکا

یک چهارم نهایی جام جهانی بسکتبال با بهترین ضرایب

یک چهارم نهایی جام جهانی بسکتبال امروز عصر برگزار خواهد شد. آمریکا و فرانسه در یک طرف، استرالیا و...