جام جهانی راگبی

راگبی-ولز-شرط بندی

به دنبال شکستن قوانین مربوط به شرط بندی، مربی تیم راگبی ولز شش روز پیش از آغاز جام جهانی، به خانه فرستاده شد

برای بازیکنان و مربیان یک رشته ورزشی، انجام شرط بندی در خصوص همان رشته خلاف قانون است و وقتی...