جوانان آیندهوون-جوانان آژاکس

جوانان آیندهوون-جوانان آژاکس

پیشنهاد شرط بندی از لیگ دسته اول هلند

با توجه به کم بازی بودن امروز، تصمیم گرفتیم به لیگ دسته اول هلند(ارسته دیویزه) سر بزنیم و دیدار...