جو هاشم

تصویر جو هاشم

معرفی جو هاشم، بیوگرافی کامل جوزف هاشم پوکرباز لبنانی استرالیایی!

جوزف هاشم ملقب به جو هاشم متولد 1966 پوکرباز حرفه ای لبنانی استرالیایی است. وی اولین استرالیایی به شمار...

تصویر جیمی گلد

لیست بزرگترین تورنمنت های پوکر دنیا در تاریخ

در طی 8 سال اخیر، بزرگترین تورنمنت پوکر در دنیا رویداد اصلی تورنمنت جهانی پوکر یا اختصارا WSOP بوده...