جیمی هندریکس

گنزالو گارسیا پلایو

بیوگرافی گنزالو گارسیا پلایو؛ خانواده‌ای که ثابت کرد «رولت» شانسی نیست

بیوگرافی گنزالو گارسیا پلایو سگویا در ژوئن 1947 در مادرید متولد شد. او کارآفرینی اسپانیایی است که به عنوان...