خسوس گیل مانزانو

گیل مانزانو

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ گیل مانزانو

خسوس گیل مانزانو، یکی از آینده‌دار ترین داوران فوتبال جهان محسوب می‌شود که قطعا در بسیاری از بازی‌هایی که...