خنت-رم

خنت-آ س رم

پیش بینی فوتبال؛ خنت و رم

اولین بازی امروز که در لیگ اروپا بررسی می کنیم، بازی برگشت خنت و آ اس رم در یک...