خواننده ایرانی

مهراد جم-خواننده

مهراد جم کیست؟

مجله بخت – مهراد جم خواننده‌ای بود که در حال معروف شدن بود اما بعد با تصمیماتی عجیب، زندگی...

سحر مقدس-خواننده

سحر مقدس کیست؟

مجله بخت – سحر مقدس خواننده‌ی است که کمتر از ده سال سابقه داد اما بیشتر از عالم موسیقی،...