دانشگاه هاروارد

لیبرا-ارز دیجیتال-فیسبوک

ارز دیجیتال لیبرا (Libra) چیست؟

ایده درخشان زاکربرگ، این روزها اسیر بروکراسی شده است.