دانلود بازی The Pedestrain

بررسی بازی The Pedestrian

بررسی بازی The Pedestrian

بسیاری از خاص‌پسندها بازی پیاده رو را یکی از جذاب ترین بازی‌های سال‌های اخیر می‌دانند. با بازی جالب توجهی...