داوران لالیگا

کارلوس دل سرو گرانده

اطلاعات و آمار کارلوس دل سرو

بررسی اطلاعات و آمار کارلوس دل سرو، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال اسپانیا، می‌تواند به ما در...

خاویر فرناندز-گرت بیل

اطلاعات و آمار خاویر استرادا فرناندز

بررسی اطلاعات و آمار خاویر استرادا فرناندز، به عنوان یکی از داوران فوتبال اسپانیا، می‌تواند به ما در شرط...

لاهوز-پیکه

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ متئو لاهوز

در ادامه سری بررسی داور فوتبال و شرط بندی، وضعیت متئو لاهوز، داور مشهور اسپانیایی را برای پیش بینی...