سری جهانی پوکر 2020

سری جهانی پوکر-لاس وگاس-دلار

سری جهانی پوکر 2020 چه زمانی، در چه مکانی و در چند زمینه برگزار خواهد شد؟

سری جهانی پوکر که هر ساله در لاس وگاس برگزار می‌شود، با ایرانی‌ها گره خورده و پس از آمریکا،...