سمپدوریا-ناپولی

سمپدوریا-ناپولی

پیش بینی فوتبال؛ سمپدوریا و ناپولی

در دوشنبه کم فوتبالِ اروپا، یک بازی مهم در لیگ ایتالیا، سری آ بین دو تیم سمپدوریا و ناپولی...